Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ŤAŽBA A DOBÝVANIE
Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe

ŤAŽBA A DOBÝVANIE

Počet firiem: 6
Zobrazujem: 0 - 6
Pridať firmu
IČOFirma
00593834: DETONA, družstvo vrtno-trhacích prác, Spišská Nová Ves
10767118: Dušan Olejník
36191621: SABAR, s.r.o.
36209694: SLOVPEK s.r.o.
31710182: Východoslovenské kameňolomy, a.s.
31266061: Želba, a.s. odštepný závod 02, Rudňany